Wiadomości

Blisko 40 milionów Amerykanów poniżej progu ubóstwa

14.09.2009
Z raportu opublikowanego przez amerykańskie Biuro Spisu Ludności w 2008 roku poniżej progu ubóstwa żyło 39,8 milionów mieszkańców USA. Tak wysokiego wskaźnika nie notowano od 1997 roku. W porównaniu do danych za 2007 rok liczba najbiedniejszych Amerykanów zwiększyła się o 2,2 miliona. Kryzys gospodarczy spowodował także, że przeciętny roczny dochód na rodzinę spadł z 52,2 tysięcy USD w 2007 do 50,3 tysięcy w 2008 roku.
Źródło: U.S. Census Bureau