Wiadomości

Bezużyteczny pakiet antykryzysowy

27.04.2010
Obowiązujące od 8 miesięcy przepisy pakietu antykryzysowego są dla pracodawców nieprzydatne i zbyt skomplikowane. Od czasu wejścia w życie Ustawy tylko 139 firm wystąpiło o dofinansowanie zagrożonych miejsc pracy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podpisane zostały 73 umowy o łącznej wartości 13,4 miliony PLN, co stanowi tylko 1,4% środków przeznaczonych na ten cel. Najwięcej korzyści przyniosła przedsiębiorcom możliwość uelastycznienia zatrudnienia i wydłużenia okresu rozliczenia czasu pracy do 12 miesięcy. Zbyt restrykcyjne i nieprecyzyjny zapisy sprawiły, że firmy raczej we własnym zakresie radzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym.
Źródło: gazetaprawna.pl