Wiadomości

Bezrobotni dostaną więcej pieniędzy na szkolenia

12.09.2008
Kolejne propozycje nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidują wyższe stypendia szkoleniowe dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Według nowych przepisów stypendium ma wynieść 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli 945,60 PLN. Na większe dofinansowanie liczyć mogą bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, bez kwalifikacji zawodowych lub w wieku powyżej 50 lat. W ich przypadku kwota stypendium wyniesie 140% zasiłku, tj. 1 103,20 PLN. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2009 roku.
Źródło: gazetaprawna.pl