Wiadomości

Bezrobotni będą zdobywać kwalifikacje u pracodawców

05.08.2008
Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje, iż od stycznia 2009 roku osoby bezrobotne będą mogły zdobywać nowe kwalifikacje bezpośrednio w zakładach pracy. Przygotowanie zawodowe osób pozostających bez pracy będzie trwać od 12 do 18 miesięcy i zakończy się egzaminem, który pozwoli na uzyskanie tytułu zawodowego. Za regularne uczestnictwo w szkoleniu wypłacane będą stypendia w wysokości 946 PLN, a w przypadku osób powyżej 45 roku życia – 1100 PLN.
Źródło: biznes.interia.pl