Wiadomości

Bezrobocie wśród aktywnych zawodowo wyniosło 9,4%

27.08.2008
W lipcu 2008 roku bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy stanowili 9,4% wśród ludności aktywnej zawodowo. W porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku, stopa bezrobocia obniżyła się o 2,7%. Najniższą wartość uzyskały województwa: wielkopolskie (6,2%), małopolskie (7,2%) i śląskie (7,1%). Największe bezrobocie dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego (15,7%) oraz świętokrzyskiego (13,5%).
Źródło: GUS