Wiadomości

Bezrobocie we wrześniu w krajach UE: 9,6%

29.10.2010
Z danych Eurostat wynika, że we wrześniu 2010 roku stopa bezrobocia na terenie Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik nie zmienił się, natomiast w ujęciu rok do roku wzrósł o 0,3 punktu procentowego. Wśród 27 krajów Wspólnoty najwyższe natężenie bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (20,8%), na Łotwie (19,4%) oraz w Estonii (18,6%) i na Litwie (18,2%). Najniższy odsetek osób bez pracy zanotowano w Holandii (4,4%) oraz Austrii (4,5%).
Źródło: Eurostat