Wiadomości

Bezrobocie we wrześniu 2008: 8,9%

23.10.2008
W stosunku do sierpnia 2008 r. poziom bezrobocia zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego i we wrześniu 2009 r. wyniósł 8,9%. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (15,4%) oraz świętokrzyskim (13,2%). Najniższe bezrobocie dotyczyło mieszkańców województw: wielkopolskiego (5,8%), śląskiego (6,7%), małopolskiego (7,0%) oraz mazowieckiego (7,2%). W analizowanym okresie bez pracy pozostawało 1 376,6 tys. osób. Prawie 60% z nich stanowiły kobiety, a niecałe 45% mieszkało na wsi.
Źródło: GUS