Wiadomości

Bezrobocie wciąż powyżej 13%

08.04.2011
Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w marcu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,1%. W porównaniu do miesiąca poprzedniego natężenie bezrobocia spadło o 0,1 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia miał miejsce w 14 województwach, przy czym największy (o 0,4 punktu procentowego) w opolskim. Nieznaczny przyrost wskaźnika (o 0,1 punktu) odnotowano w województwie mazowieckim i łódzkim.
Źródło: MPiPS