Wiadomości

Bezrobocie w UE27 bez zmian

29.04.2011
W marcu 2011 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 9,5%. W stosunku do lutego nie zaobserwowano zmian. W ujęciu rok do roku wskaźnik spadł o 0,2 punktu procentowego. Najmniejsza stopę bezrobocia odnotowano w Holandii (4,2%), a największą – w Hiszpanii (20,7%). W Polsce miernik wyniósł 9,8%.
Źródło: Eurostat