Wiadomości

Bezrobocie w UE wciąż spada

09.03.2015
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w styczniu b.r. na terenie Unii Europejskiej odnotowano dalszy spadek stopy bezrobocia, która ostatecznie wyniosła 9,8%. Oznacza to, że wskaźnik bezrobocia w państwach członkowskich jest najniższy od września 2011 roku. Pomimo spadku, w strefie euro stopa bezrobocia utrzymuje się nadal na wysokim poziomie 11,2%. Jeśli chodzi o Polskę, styczniowe bezrobocie wyniosło 8%.
Źródło: Eurostat