Wiadomości

Bezrobocie w UE w listopadzie: 10,7%

11.01.2013
Eurostat opublikował miesięczną informację na temat poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej w listopadzie 2012 roku. Stopa bezrobocia Unii Europejskiej (UE-27) wyniosła 10,7%, pozostając na niezmienionym poziomie w porównaniu z październikiem 2012 roku. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stopa bezrobocia wzrosła w 18 krajach, spadła w 7, a w 2 nie uległa zmianie.
Źródło: Eurostat