Wiadomości

Bezrobocie w UE-27 w kwietniu 2009

04.06.2009
Stopa bezrobocia w kwietniu 2009 roku wyniosła 8,6% dla całej Wspólnoty Europejskiej. W marcu 2009 roku było to 8,4%, a rok wcześniej – 6,8%. Spośród wszystkich krajów członkowskich najniższe natężenie bezrobocia zanotowano w Holandii (3,0%) oraz Austrii (4,2%). Najwyższe dotyczyło: Hiszpanii (18,1%), Łotwy (17,4%) oraz Litwy (16,8%). Według metodologii Eurostat wskaźnik dla Polski był niższy od średniej dla krajów UE-27 i wyniósł 7,8%.
Źródło: Eurostat