Wiadomości

Bezrobocie w UE-27 w grudniu 2010: 9,6%

04.02.2011
Z danych Eurostat wynika, że w grudniu 2010 roku stopa bezrobocia w krajach UE-27 wyniosła 9,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik nie uległ zmianie, wzrósł natomiast o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do grudnia 2009. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (20,2%), a najniższą w Holandii (4,3%).
Źródło: Eurostat