Wiadomości

Bezrobocie w październiku 2009: 11,1%

27.11.2009
W październiku 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła dla całej Polski 11,1%. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,2 punktu procentowego. W porównaniu rok do roku zwiększył się o 2,3 punktu. Pod względem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne najgorsza sytuacja utrzymywała się w województwach: warmińsko-mazurskim (18,8%), zachodnio-pomorskim (15,0%) i lubuskim (14,8%). Najniższy poziom bezrobocia zanotowano dla Wielkopolski (8,4%), Mazowsza (8,6%) i Śląska (8,7%). W całej Polsce bez pracy pozostawało 1 744,3 tys. osób.
Źródło: GUS