Wiadomości

Bezrobocie w listopadzie 2009: 11,4%

08.12.2009
Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2009 roku wyniosła 11,4% - wynika z wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ewidencji urzędów pracy pozostawało 1 811,5 tysięcy osób. W porównaniu do października bieżącego roku bezrobocie zwiększyło się o 0,3 punktu procentowego. Wzrost liczby osób pozostających bez pracy zanotowano we wszystkich województwach, największy w zachodniopomorskim, opolskim oraz pomorskim. W ujęciu rok do roku bezrobocie rejestrowane w całym kraju zwiększyło się o 2,3 punktu procentowego.
Źródło: MPiPS