Wiadomości

Bezrobocie w krajach OECD na poziomie 8,5%

22.10.2010
Jak wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, we wrześniu 2010 roku stopa bezrobocia w krajach OECD wyniosła 8,5%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w poprzednim miesiącu tego samego roku. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten osiągnął wartość 9,6%, w Kanadzie – 8,1%. Z kolei w Japonii odnotowano stopę bezrobocia rzędu 5,1%.
Źródło: OECD