Wiadomości

Bezrobocie w deklaracjach Polaków

13.06.2014
Jak wynika z aktualnych danych CBOS w co czwartej rodzinie można spotkać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Badani deklarujący się jako osoby bezrobotne stanowią 13% dorosłych Polaków. Blisko jedna trzecia badanych stwierdziła zaś, że doświadczyła bezrobocia w przeszłości. Niecałe 60% uznających się za osoby bezrobotne pozostawało bez pracy dłużej niż rok. Wśród badanych bezrobotnych ponad 50% to osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. Warto jednak zaznaczyć, że liczba osób niezarejestrowanych wzrosła o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim rokiem.
Źródło: CBOS