Wiadomości

Bezrobocie w czerwcu 2009: 10,7%

28.07.2009
W porównaniu z majem 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego. W ujęciu rocznym nastąpił natomiast wzrost o 1,3 punktu procentowego. Najwyższe natężenie bezrobocia utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (17,8%), kujawsko-pomorskim i lubuskim (14,4%). Najniższe wskaźniki zanotowano w Wielkopolsce (7,8%), na Mazowszu (8,2%) i Śląsku (8,3%).
Źródło: GUS