Wiadomości

Bezrobocie rejestrowane w grudniu 2008 roku: 9,5%

28.01.2009
W grudniu 2008 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,5%. W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,4 punktu procentowego, natomiast w skali roku spadek o 1,7 punktu. W całym 2008 roku jedynie listopad i grudzień były miesiącami, w których współczynnik bezrobocia wykazał tendencję wzrostową.
Źródło: GUS