Wiadomości

Bezrobocie ciągle w górę

05.04.2011
Minister Pracy Jolanta Fedak zapowiedziała, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec marca 2011 roku może wynieść 13,5%. Oznaczałoby to najwyższą wartość wskaźnika od czterech lat. Z zapewnień szefowej resorty pracy wynika jednak, że w kolejnych miesiącach stopa bezrobocia rejestrowanego zacznie spadać. Ekonomiści podchodzą do prognoz bardziej sceptycznie. Mniej środków budżetowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, takie jak: staże absolwencie czy prace interwencyjne sprawi, że do rejestrów „pośredniaka” będą wracać osoby, którym najtrudniej znaleźć zatrudnienie.
Źródło: rp.pl