Wiadomości

Bariery ograniczające inwestycje w Polsce

08.12.2009
Mała przejrzystość prawa, rygorystyczne i często zmieniające się przepisy, biurokracja - to główne przeszkody ograniczające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Takie wnioski przedstawia najnowszy raport przygotowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Autorzy ekspertyzy wskazują również na brak planów zagospodarowania przestrzennego oraz skomplikowane prawo podatkowe. W 2008 roku w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych napłynęło do Polski 10,8 miliardów EUR. To o 42% mniej niż w roku 2007.
Źródło: paiz.gov.pl