Wiadomości

Bardzo wysoki wzrost gospodarczy w Polsce

23.06.2008
Jak wynika z raportu OECD Polska zajmuje II miejsce pod względem wzrostu PKB. W latach 2006-2008 wzrost ten ukształtował się na poziomie 6%. Spośród 30 krajów OECD Polskę wyprzedziła jedynie Słowacja.
Źródło: paiz.gov.pl