Wiadomości

Bank Światowy wzywa Azję do zreformowania polityki socjalnej

09.05.2014
Nowy raport opublikowany na początku maja 2014 roku przez Bank Światowy poddaje analizie rynki pracy krajów regionu Azji Wschodniej i Pacyfiku. Pomimo, że w ciągu ostatnich 20 lat w badanych państwach nastąpiła bezprecedensowa w historii redukcja ubóstwa, brak reform polityki socjalnej będzie ograniczał dalszy rozwój regionu. Raport prezentuje szereg problemów występujących na azjatyckich rynkach pracy. Podniesienie płacy minimalnej spowodowało spadek zatrudnienia słabiej wykwalifikowanych pracowników, w szczególności kobiet, co przyczyniło się do zwiększenia szarej strefy. Olbrzymim problemem pozostaje również duży odsetek osób w wieku 15-24 lat (ponad 30%), które nie są zatrudnione, nie uczęszczają do szkoły ani nie biorą udziału w żadnych szkoleniach. Ponadto w regionie pracodawcy mają problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników - w szczególności w Kambodży i Laosie.
Źródło: Bank Światowy