Wiadomości

Aż 34% mniej miejsc pracy w Polsce

11.08.2023
Według raportu Employment Outlook opublikowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aż 34% miejsc pracy w Polsce może zostać zlikwidowanych w wyniku zastąpienia przez sztuczną inteligencję. To wyższy odsetek niż średnia w państwach OECD, gdzie zagrożonych przez automatyzację jest 27% miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że nawet jeśli sztuczna inteligencja i maszyny zaczynają wkraczać do różnych sektorów gospodarki, to nie oznacza to konieczności całkowitego odebrania ludziom pracy. Choć automatyzacja może skupić się na rutynowych czynnościach, to nadal istnieje zapotrzebowanie na umiejętności, których AI w najbliższym czasie nie nabędzie. Wymagania stawiane przyszłym pracownikom już teraz się zmieniają, koncentrując się na umiejętnościach analitycznych, kreatywności i adaptacji do różnych środowisk pracy.
Źródło: https://businessinsider.com.pl