Wiadomości

Angielski najbardziej znany w Szwecji

28.09.2010
Z danych Eurostat wynika, że aż 89,8% Szwedów i 83,4% Duńczyków w wieku 25-64 lata twierdzi, że zna język angielski. Najniższy odsetek deklarujących znajomość tego języka wystąpił w Rumunii (18,9%) oraz na Węgrzech (14,5%). Umiejętność posługiwania się „angielszczyzną” zgłosił co czwarty mieszkaniec Polski. Większość ankietowanych Polaków (41,5%) przyznawała się do znajomości języka rosyjskiego.
Źródło: Eurostat