Wiadomości

Amerykanie nie chcą przechodzić na emeryturę

17.07.2009
Z badań przeprowadzonych przez amerykański ośrodek badawczy Employee Benefit Reasearch Institute (EBRI) wynika, że 1/5 Amerykanów chce pracować aż do śmierci. W roku 2007 odsetek amerykańskich pracowników, którzy nie chcieli przechodzić na emeryturę, był prawie dwukrotnie niższy i wynosił 11%. Wzrósł również odsetek Amerykanów – z 24% do 31% - którzy planują przejście na emeryturę po 66 roku życia. Takie decyzje są wynikiem kryzysu na rynkach finansowych USA, który znacząco wpłynął na oszczędności potencjalnych emerytów, lokowane głównie w instrumentach rynku kapitałowego.
Źródło: gazeta.pl