Wiadomości

Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce niższa niż w innych krajach OECD

31.03.2015
Jak wynika z najnowszych danych OECD, odsetek czynnych zawodowo osób starszych w Polsce nieustannie utrzymuje się poniżej średniej dla krajów OECD. W 2013 roku wskaźnik zatrudnienia wśród Polaków w wieku 55-64 wyniósł 41%. Dla porównania średnia dla krajów OECD stanowiła 55%. Z kolei w Polsce w grupie osób w wieku 65-69 wskaźnik ten wyniósł zaledwie 9%, podczas gdy średnia dla krajów OECD to aż 20%. Zdaniem Dyrektora Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD, Stefano Scarpetta, nasz kraj potrzebuje dalszych reform, które zachęcą do dłuższej aktywności zawodowej.
Źródło: OECD