Wiadomości

Aktywizacja zawodowa Polaków: nieefektywne wykorzystanie środków

28.07.2014
Jak wynika z analizy wykonania budżetu państwa za 2013 rok przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, Polska znajduje się znacznie poniższej średniej unijnej pod względem skuteczności aktywizacji zawodowej osób młodych oraz osób powyżej 50. roku życia. Kontrole NIK pokazały, że działania podejmowane w tych obszarach nie przynoszą trwałych efektów. W 2013 roku na aktywne sposoby przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono kwotę niższą niż w latach 2008-2010. Jednocześnie Fundusz Pracy dysponuje nadwyżkami przekraczającymi 6 mld PLN.
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli