Wiadomości

Absencja chorobowa w 2023 r.

18.03.2024
Według danych ZUS, w 2023 r. wystawiono 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, łącznie na 287,2 dni absencji chorobowej. Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wyniosła 10 dni, a najczęstszymi przyczynami absencji były: choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (17%), choroby układu oddechowego (14,5%), ciąża, poród i połóg (14,2%), urazy, zatrucia i „inne określone skutki działania czynników zewnętrznych” (13,4%) ora zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (11%).
Źródło: https://www.bankier.pl