Wiadomości

800 PLN na utrzymanie

14.01.2010
12 stycznia 2010 roku w życie weszło rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, określające minimalną miesięczną kwotę na utrzymanie, którą musi posiadać student lub naukowiec z zagranicy. Kwota – w wysokości 800 PLN – może być potwierdzona poprzez czek podróżny, dokument potwierdzający przyznanie stypendium, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej lub na rachunku bankowym w placówce mającej siedzibę na terenie Polski. Obcokrajowiec musi ponadto dysponować środkami pozwalającymi na powrót do kraju pochodzenia.
Źródło: gazetaprawna.pl