Wiadomości

8 499,2 tys. osób pracujących w III kwartale 2013 roku

07.01.2014
Według statystyk GUS-u, liczba pracujących na dzień 30.09.2014 roku wynosiła 8 499,2 tys. osób. W odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku liczba ta była wyższa o 0,1%. W porównaniu do stanu z końca II kwartału 2013 roku odnotowano wzrost o 0,1%, a względem I kwartału wzrost o 0,3%. W relacji do IV kwartału 2012 roku liczba osób pracujących zwiększyła się o 0,6%.
Źródło: GUS