Wiadomości

46% biernych zawodowo to emeryci

08.05.2012
W IV kwartale 2011 roku 46% biernych zawodowo w Polsce stanowili emeryci. Drugą pod względem wielkości grupą (22%) okazali się uczący się. 14% nieaktywnych zawodowo jako przyczynę wycofania z rynku pracy wskazało chorobę, a 12% - obowiązki rodzinne.
Źródło: GUS