Wiadomości

44,4 tys. wolnych miejsc pracy w II kwartale 2013 r.

15.10.2013
Jak wynika z badania popytu na pracę przeprowadzonego przez GUS, w II kwartale 2013 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 44,4 tys. 85,2% wolnych miejsc pracy odnotowano w sektorze prywatnym. Ponad połowa (50,1%) koncentrowała się w jednostkach dużych, zatrudniających ponad 49 osób. Najwięcej - 21,0% - znajdowało się w podmiotach działających w branży przetwórstwa przemysłowego.
Źródło: GUS