Wiadomości

42 tys. skarg na pracodawców

18.03.2011
W 2010 roku do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wpłynęło 42,7 tys. skarg dotyczących nieprzestrzegania prawa pracy. To o 22% więcej niż rok wcześniej. Niemal połowa wszystkich zażaleń (46%) dotyczyła małych zakładów pracy, zatrudniających nie więcej niż 9 osób. Co czwarte zgłoszenie pochodziło od osoby pracującej w handlu lub naprawach, a co piąte od pracownika przetwórstwa przemysłowego. Skarżący przedstawili łącznie 91,6 tys. przypadków łamania lub nieprzestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. 37% z nich wiązało się z niewypłacaniem lub opóźnieniami w wypłacie pensji.
Źródło: gazetaprawna.pl