Wiadomości

40,7 h na tydzień – tyle pracujemy

07.02.2012
Według najnowszych danych GUS, w III kwartale 2011 roku Polacy pracowali przeciętnie 40,7 godzin w tygodniu. Czas pracy w sektorze prywatnym okazał się o ponad trzy godziny dłuższy niż w sektorze publicznym. Najwięcej czasu na obowiązki zawodowe przeznaczały w tygodniu osoby pracujące na własny rachunek (45,1h) oraz zarobkujące w takich sekcjach jak budownictwo (44,5h) oraz transport i gospodarka magazynowa (43,8h).
Źródło: GUS