Wiadomości

30 milionów Amerykanów to niepełnozatrudnieni

25.02.2010
Jak wynika z badań Instytutu Gallupa, prawie 30 milionów osób w USA to niepełnozatrudnieni. Według klasyfikacji Instytutu grupa ta obejmuje bezrobotnych oraz pracujących w niepełnym wymiarze godzin, ale nie z własnego wyboru.
Źródło: pb.pl