Wiadomości

3 miliardy PLN na prywatyzację pracowniczą

09.03.2010
Do końca 2011 roku na realizację programu wspierającego prywatyzację pracowniczą rząd przeznaczy 3 miliardy PLN. Państwo wspomoże przekształcenia własnościowe w firmach, w których pracownicy i menedżerowie przejmą część lub całość akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Rządowy program ma na celu ułatwienie spółkom pracowniczym dostępu do poręczeń kredytowych przyznawanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa ma również zwiększać zainteresowanie samorządu terytorialnego udziałem w prywatyzacji oraz upowszechniać własność obywatelską.
Źródło: rp.pl