Wiadomości

22 miliony bezrobotnych w UE

03.11.2009
Według najnowszych danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny średnia stopa bezrobocia we wrześniu 2009 roku w 27 krajach Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 9,2%. W regionie bez pracy pozostawało ponad 22,1 miliona osób. W porównaniu do sierpnia bieżącego roku we Wspólnocie stopa bezrobocia wzrosła jedynie o 0,1 punktu procentowego (286 tysięcy osób). W ujęciu rok do roku wskaźnik bezrobocia w UE zwiększył się o 2,1 punktu procentowego (ponad 5 milionów). We wrześniu 2009 roku największe natężenie bezrobocia wśród krajów należących do Wspólnoty zanotowano na Łotwie (19,7%) oraz w Hiszpanii (19,3%), a najniższe w Holandii (3,6%) oraz w Austrii (4,8%).
Źródło: Eurostat