Wiadomości

2,1 mln zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu 2013 r.

03.09.2013
W końcu lipca 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 13,1%, o 0,1 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej, jak wynika z opublikowanych przez GUS danych. Ogółem w urzędach pracy zarejestrowanych było 2 093,1 tys. osób, w tym 236,3 tys. nowo zarejestrowanych. 252,3 tys. zostało wyłączonych (wykreślonych) z ewidencji. Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wynosiła 51,0 tys.
Źródło: GUS