Wiadomości

19 milionów Europejczyków bez pracy

03.04.2009
W lutym bieżącego roku stopa bezrobocia na terenie Unii Europejskiej wyniosła 7,9%. Oznacza to, że na obszarze UE-27 bez pracy pozostawało 19,156 milionów obywateli Wspólnoty. W porównaniu ze styczniem 2009 roku liczba osób bezrobotnych wzrosła o 478 tysięcy. Natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odsetek bezrobotnych zwiększył się o ponad 3 miliony.
Źródło: Eurostat