Wiadomości

140 tys. miejsc pracy dzięki programom UE

17.04.2012
Dzięki projektom realizowanym ze środków Unii Europejskiej w Polsce powstało dotychczas 140 tys. nowych miejsc pracy. Najwięcej z nich wygenerował program operacyjny „Kapitał Ludzki” (127,5 tys.). Drugi w kolejności – „Innowacyjna Gospodarka” – wytworzył ok. 10 tys. etatów. Według wyliczeń ekspertów dzięki funduszom unijnym bezrobocie w Polsce jest o około 2,5 punktu procentowego niższe. Szacuje się również, że nawet kilka lat po wyczerpaniu się wspólnotowych dotacji, w gospodarce będzie o 170 tys. stanowisk więcej niż w sytuacji braku dofinansowania.
Źródło: rp.pl