Wiadomości

10 lat w Unii Europejskiej

17.02.2014
11 lutego 2014 roku miała miejsce konferencja „Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane?”. Jej tematem były zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie od czasu akcesji Polski do Wspólnoty. Prelegenci omawiali aspekty, w których dokonała się poprawa w stosunku do 2004 roku. Wymieniono m.in. obniżenie się stopy bezrobocia oraz wzrost dochodu na głowę mieszkańca. Wskazano również na wyzwania wciąż stojące przed eurointegracją, takie jak: narastanie nierówności ekonomicznych pomiędzy obywatelami Polski, niewystarczające wsparcie instytucji unijnych dla związków zawodowych czy niedostatek współpracy krajów UE w obszarze polityki społecznej.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej