Monitory

Znajomość języków obcych w Unii Europejskiej

08.10.2013
Według badania Eurostat-u na temat znajomości języków obcych w Unii Europejskiej, 2/3 populacji w wieku 25 – 64 lat znała w 2011 r. przynajmniej jeden język obcy. Najczęściej był to język angielski (82%). W Polsce znajomość języka obcego deklarowało 62%. Pod względem znajomości języka w stopniu biegłym (rozumienie i tworzenie szerokiego zakresu zaawansowanych tekstów oraz elastyczne posługiwanie się językiem) znajdowaliśmy się w ogonie Europy. 17% Polaków, posługujących się językiem obcym, deklarowało tę kompetencję na poziomie biegłym. Średnio w UE-28 było to 20%, a w przypadku rekordzisty – Luksemburga (w tym wypadku najczęstszym językiem był niemiecki) – aż 77%.Znajomość języka obcego jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy. Język angielski należy do najbardziej popularnych wśród Europejczyków. Dlatego też w rekrutacji coraz częściej jego znajomość „per se” nie stanowi istotnej przewagi kompetencyjnej wśród kandydatów. Ponieważ praktycznie wszyscy się nim posługują, liczy się wysoki poziom jego opanowania. Ponadto coraz częściej wybierane są osoby znające języki mniej popularne. Pożądana jest znajomość języka sąsiadów, bądź języka partnerów biznesowych danej firmy.