Monitory

Zbyt wysokie kwalifikacje też mogą być problemem

16.04.2015
Co piąta osoba zatrudniona w krajach OECD pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Największy odsetek pracowników posiadających zbyt wysokie kwalifikacje jak na swoje stanowisko pracy występuje w Japonii (ponad 31%). Na kolejnych miejscach uplasowała się Wielka Brytania, Australia i Irlandia, gdzie odsetek osób zatrudnionych poniżej kwalifikacji wyniósł odpowiednio 29,9%, 27,8% oraz 27,2%. W Polsce procent takich pracowników osiągnął w 2013 roku poziom 16,4%.

Zatrudnianie osób poniżej ich kwalifikacji może mieć negatywne skutki dla rynku pracy. Pracownicy, którzy nie mogą w pełni wykorzystać swoich umiejętności otrzymują na ogół niższe wynagrodzenie i są mniej zadowoleni z pracy, niż osoby wykonujące zajęcia odpowiadające ich kwalifikacjom. Co więcej, wypychają z rynku pracy osoby gorzej wykształcone i niejednokrotnie utrudniają im znalezienie pracy.