Monitory

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce w 2017 roku

05.06.2018
Według opracowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Informacji sygnalnej na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w II półroczu 2017 roku, w Polsce nie wystąpiły grupy tzw. maksymalnie deficytowe oraz maksymalnie nadwyżkowe. Mimo to widoczna jest przewaga grup deficytowych – 52 nad 14 grupami zrównoważonymi oraz 11 grupami deficytowymi.