Monitory

Zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej

04.04.2017
Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w czwartym kwartale 2016 roku w całej Unii Europejskiej zatrudnienie było 232,9 milionów osób. To rekordowy wynik. Z kolei w strefie euro pracowało 153,9 mln osób, co jest najlepszym wynikiem od 2008 roku. Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, w czwartym kwartale ubiegłego roku najwyższy wzrost zatrudnienia zanotowano na Malcie, gdzie pracowało o 1,9% osób więcej niż w poprzednim kwartale 2016 roku Na kolejnych miejscach, z dużo niższym wzrostem zatrudnienia, znalazły się kraje takie jak Luksemburg i Cypr (po 0,9%). W czterech państwach zatrudnienie zmalało. W porównaniu do trzeciego kwartału 2016 roku największy spadek zatrudnienia odnotowano w Estonii (-1,5%). Kolejne były: Grecja (-0,9%), Litwa (-0,2%) i Chorwacja (-0,1%). W Polsce wzrost zatrudnienia zrównał się z unijną średnią i wyniósł 0,2%.