Monitory

Zarobki a zadowolenie z pracy

31.01.2018
Firma Emolument zapytała 1 050 ankietowanych o to, czy są dumni z wykonywanej pracy. Większość udzieliła odpowiedzi twierdzącej, jednak uszeregowanie wyników wg przedziału zarobków ukazało pewne zależności. Jak łatwo odgadnąć, najmniej dumnymi z wykonywanej pracy są ci, którzy zarabiają najmniej – wśród ankietowanych deklarujących dochód poniżej 20 tys. GBP rocznie zadowolonych było 52%. Co ciekawe, najwięcej zarabiający wcale nie są najbardziej dumnymi ze swojej pracy - największy odsetek (76%) odnotowano wśród pracowników osiągających dochód od 81 do 100 tys. GBP rocznie.