Monitory

Zapracowani Finowie, leniwi Szwedzi – czas pracy w UE

01.10.2013
Jak wynika z danych Eurostatu w 2012 roku średni czas pracy pracowników w Unii Europejskiej (UE-27) ukształtował się na poziomie 38,1 godzin na tydzień. W sześciu krajach tygodniowy czas pracy przekroczył 40 godzin. Najwyższe statystyki odnotowano w Finlandii (42 godziny tygodniowo), Niemczech (40,9), Słowacji (40,8), Chorwacji (40,7), Irlandii (40,7) i Rumunii (40,3). Powyżej średniej unijnej uplasowała się Polska, gdzie w ubiegłym roku przeciętny tygodniowy czas pracy wyniósł 39,8 godzin. Wśród krajów o najkrótszym czasie pracy znalazły się Szwecja (33,6 godzin na tydzień), Luksemburg (35) oraz Wielka Brytania (35,5).