Monitory

Wzrost bezrobocia w 2013 roku

18.02.2014
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, według stanu na listopad 2013 roku, wyniosła 13,2% i była wyższa o 3,3 punkty procentowe w porównaniu do listopada 2012 roku. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w każdym miesiącu 2013 roku rejestrowano wyższy poziom bezrobocia, niż w roku 2012.

Najwięcej osób miało trudności ze znalezieniem pracy w lutym 2013 roku, kiedy stopa bezrobocia osiągnęła wartość 14,4%. W 2012 roku miesiącami, w których poziom bezrobocia osiągnął najwyższy pułap były także miesiące zimowe: luty oraz grudzień (stopa bezrobocia w obydwu miesiącach wyniosła 13,4%).

Najniższą stopę bezrobocia w obydwu analizowanych latach odnotowano w miesiącach letnich. Począwszy od czerwca do września wartość stopy bezrobocia wahała się w 2012 roku od 12,3% do 12,4%, a w roku 2013 od 13,0% do 13,2%. Spadek ten można przypisać wzmożonemu podejmowaniu prac sezonowych, który co roku wpływa na obniżenie poziomu bezrobocia w okresie wakacyjnym.