Monitory

Wysokość wynagrodzenia ważniejsza od atmosfery w pracy

19.03.2015
Wyniki badania przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak na przełomie 2014 i 2015 roku wskazują jednoznacznie, że wysokość wynagrodzenia w największym stopniu decyduje o satysfakcji z pracy. Zdecydowanie najwięcej osób (30%) wymieniło na pierwszym miejscu właśnie ten czynnik.

Odpowiedzi respondentów sugerują, że atmosfera panująca w firmie oraz stabilność zatrudnienia nie jest w stanie zrekompensować mało satysfakcjonujących zarobków. Mimo tego, dobre relacje z współpracownikami i pewność zatrudnienia to czynniki, które w ogromnym stopniu determinują zadowolenie pracowników. Na te elementy pracy zawodowej wskazało odpowiednio 25% i 23% badanych. Dopiero w dalszej kolejności na pierwszej pozycji wymieniano możliwość rozwoju zawodowego. Niewielki odsetek jako najważniejsze czynniki wymienił możliwość wykorzystania w pracy posiadanej wiedzy i umiejętności (6%) oraz relacje z przełożonymi w miejscu pracy (5%).